Data des:
fins:
Hora des:
fins:
Nivells des:
fins:
Dilluns  22 - 18:00 Partida Pádel - Tots els nivells - Mixte
CNS Can Llong
1,55
1,00
EL
1,31
1,68
PB
Dilluns  22 - 18:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,56
GP
3,25
3,00
3,50
MC
Dilluns  22 - 19:00 Partida Pádel - 3,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,63
3,65
4,00
XD
3,50
Dilluns  22 - 19:30 Partida Pádel - 2,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
2,50
RP
4,00
AR
4,00
Dimarts  23 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,83
2,50
1,75
3,00
JL
Dimarts  23 - 16:30 Partida Pádel - Tots els nivells - Mixte
CNS Can Llong
1,62
2,42
Dimarts  23 - 17:00 Partida Pádel - 2,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
Dimarts  23 - 17:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
3,72
2,00
GB
3,00
Dimarts  23 - 18:30 Partida Pádel - 3,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,18
3,21
3,50
3,51
Dimarts  23 - 19:00 Partida Pádel - 3,25 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,75
3,75
3,00
3,51
Dimarts  23 - 20:00 Partida Pádel - 2,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,04
Dimarts  23 - 20:00 Partida Pádel - 4,25 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
4,25
4,25
ES
Dimecres  24 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,62
1,50
2,75
JP
Dimecres  24 - 16:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,99
1,77
2,83
1,02
Dimecres  24 - 17:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,72
3,25
2,75
Dimecres  24 - 18:00 Partida Pádel - Tots els nivells - Mixte
CNS Can Llong
1,50
1,55
1,50
CN
1,50
JM
Dimecres  24 - 18:30 Partida Pádel - 2,00 - 5,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,04
DB
2,56
GP
Dimecres  24 - 18:30 Partida Pádel - 3,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
4,00
DH
4,00
3,50
3,51
Dijous  25 - 17:00 Partida Pádel - Tots els nivells - Mixte
CNS Can Llong
1,65
2,83
1,53
2,02
Dijous  25 - 17:30 Partida Pádel - 2,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
Dijous  25 - 18:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,00
Dijous  25 - 19:00 Partida Pádel - 3,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
4,00
DH
3,50
3,04
3,50
JA
Divendres  26 - 15:30 Partida Pádel - 2,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,00
Divendres  26 - 16:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,99
1,65
1,53
2,42
Divendres  26 - 18:00 Partida Pádel - 2,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
Divendres  26 - 19:00 Partida Pádel - 3,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,50
Dissabte  27 - 09:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,26
FA
3,50
3,25
JP
2,01
Dissabte  27 - 09:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,04
1,99
3,21
3,18
Dissabte  27 - 09:30 Partida Pádel - 1,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,65
1,75
2,83
Dissabte  27 - 10:00 Partida Pádel - 3,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
4,00
4,00
DH
4,24
XB
3,75
Dissabte  27 - 10:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,77
1,99
1,75
1,62
Diumenge  28 - 09:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,04
3,21
1,99
Diumenge  28 - 09:00 Partida Pádel - 3,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,18
3,27
IC
3,26
FA
3,25
Diumenge  28 - 09:30 Partida Pádel - 1,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,65
1,53
1,49
SE
Diumenge  28 - 10:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,99
1,77
2,83
«  1  »