Data des:
fins:
Hora des:
fins:
Nivells des:
fins:
Diumenge  10 - 09:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,97
2,50
FA
Diumenge  10 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,66
1,06
1,06
JS
1,00
OG
Diumenge  10 - 09:30 Partida Pádel - 2,25 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,74
3,00
AP
3,25
2,51
JP
Diumenge  10 - 10:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,50
1,21
1,55
1,00
AL
Dilluns  11 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,23
SC
1,66
1,25
1,89
AC
Dilluns  11 - 19:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
4,05
JC
3,79
3,50
4,00
JP
Dilluns  11 - 19:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
2,74
2,93
4,02
2,00
GB
Dimarts  12 - 18:00 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,50
Dimarts  12 - 19:00 Partida Pádel - 2,50 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,25
Dimecres  13 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,23
SC
2,50
1,00
1,02
Dimecres  13 - 09:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
1,66
1,21
Divendres  15 - 16:30 Partida Pádel - 1,00 - 7,00 - Mixte
CNS Can Llong
3,50
3,59
3,18
«  1  »